Kostrådgivning

När det gäller kosten startar vi från grunden. Jag lär dig att välja kost som stärker dig - och hur du ska äta. Men du kommer inte att behöva väga maten eller hålla dig till någon ensidig, ohållbar diet. Det handlar i grund och botten om att skapa nya vanor - och att våga testa nytt. Det ska vara gott att leva! Hör av dig för att få veta mer!